fbpx

Bakalářská práce zaměření programátor webových aplikací

Závěrečné práce zaměření by měly zahrnovat návrh a implementaci webových aplikací, ideálně s použitím aktuálních způsobů návrhu a best practices pro danou oblast, které byly vyučované v rámci studia. Konkrétní téma a oblast je na výběru studenta. Co se týče konkrétní technické formy, vhodná je implementace serverové aplikace i aplikace přesouvající část logiky na stranu klienta. Přípustné jsou i projekty soustředící se na problematiku integrace webových aplikací a jejich rozhraní.

Typ práce a doporučená forma realizace

V této oblasti jsou typické a doporučené návrhové a implementační práce. Nicméně práce rešeršního nebo experimentálního typu není vyloučena a vhodnost tématu je na posouzení vedoucího bakalářské práce a garanta oboru.

Obecná doporučení k realizaci

V práci važujte komaptibilitu vytvořené aplikace s různými typy prohlížečů, včetně mobilních platforem. Stejně tak je vhodné v případě návrhu uživatelského rozhraní vhodné uvažovat o jeho použitelnosti. Aplikace nemusí být omezená pouze na klasický návrh pro desktopová zařízení, můžete vytvořit specifickou aplikaci i pro mobilní platformu.

Ve své bakalářské práci využijte znalosti postupů a technologií, které jste získali v průběhu studia. Pokud se v rámci své práce chcete naučit novou technologii, kterou jste v předchozích semestrech neprobírali, je to ideální příležitost. Výběr technologie a její vhodnost pro řešení daného tématu ale v každém případě konzultujte se svým vedoucím.

Projekt by měl pokrývat základní součásti vývojového cyklu softwaru: sběr požadavků, analýza a návrh, implementace a testování. V případě specifického tématu jsou výjimky možné po dohodě s vedoucím.