fbpx

Bakalářská práce zaměření informační systémy a podnikání

Ekonomicko-manažerská problematika v IT a informačních systémech je obecně založena na věrném popisu současného stavu dané úlohy a identifikaci možných variant řešení zkoumaného problému. Za účelem výběru vhodného řešení se pak obvykle sestaví vypovídající matematický model  a jsou použity optimalizační metody, díky kterým je možné zvolit efektivní řešení.

Nosná témata

  • Řízení vývoje IT projektu
  • Plán IT strategie firmy
  • Metody řízení a výběr informačního systému
  • Analýza požadavků na informační systém a jeho návrh, případně realizace
  • Procesní analýza fungování organizace
  • Podnikatelský plán IT projektu
  • Obchodní model a marketing IT projektu

Při řešení projektu/bakalářské práce využijete znalosti získané v rámci doporučených povinně-volitelných (PV) předmětů pro zaměření Informační systém a podnikání.

Doporučený postup je obrátit se na vyučujícího příslušného PV předmětu zaměření, který Vám pomůže s tématem a propojením s odborným školitelem.

Typ práce a doporučená forma realizace

V rámci zaměření informačních systémů a podnikání se obvykle řeší rešeršní a tvůrčí bakalářská práce. Součástí řešení může být také implementace navržených metod, ale odevzdání tímto není podmíněno. V ekonomicko-manažerské problematice orientované do oblasti IT je obvyklé provést důslednou analýzu současného stavu a identifikovat možné scénáře dalšího rozvoje dané oblasti/problematiky, a následně pomocí vhodně zvolených metod vybrat ekonomicky efektivní řešení. Bakalářské práce zaměřené na ekonomicko-manažerskou problematiku v IT jsou z hlediska podrobných analýz zpravidla mírně rozsáhlejší, než je požadováno v jiných oblastech.

Příklady možných nebo existujících témat

Níže je seznam vybraných vhodných témat, které jsou odpovídající zaměření informační systémy a podnikání.