fbpx

Bakalářská práce zaměření multimediální technologie

V zaměření multimedálních technologií lze očekávat témata korespondující s obsahem předmětů Programování grafiky, Multimédia 1, Multimédia 2 a 3D modelování. Převážně jde o práce zaměřené na implementaci algoritmů pro syntézu, modifikaci a prezentaci obrazu, zvuku, 2D/3D geometrie, pohybových dat nebo pro řízení a synchronizaci světelných soustav. Dále jde o témata spojená s tvorbou multimediálního obsahu (video, zvuková stopa, 3D data) v kombinaci s řešením konkrétního technického problému, například implementace skriptů pro doplnění interaktivních prvků.

Typ práce a doporučená forma realizace

Řešená témata v zaměření multimediálních technologií jsou typicky návrhová a implementační, respektive tvůrčí. Na úrovni bakalářské práce může ojediněle jít i o rešeršní typ práce, jejímž cílem bude průzkum metod řešení konkrétního problému v nějaké rozsáhlejší oblasti nebo na rozhraní dvou a více oborů.  

Příklady možných nebo existujících témat

Příkladem implementační práce je řešení problému kontroly barevné korony při klíčování na barevné pozadí

Příkladem řešení multimediálního obsahu je práce zaměřená na tvorbu interaktivního modelu budovy nebo humanoida:

Příkladem rešeršní práce je průzkum metod, notací a existujícího software pro popis pohybu člověka používaných v oblasti počítačové animace a choreografie. Práce spočívá v prostudování několika komplikovaných notací z oblasti choreografie a sady nalezených metod popisu publikovaných v oblasti počítačové animace.. Dále ve vytvoření způsobu porovnání, otestování nalezených aplikací a vytvoření vhodné formy zhodnocení zjištěných informací.