fbpx

FAQ

Pokud zvažujete studium našeho programu, jistě si kladete mnoho otázek. Je SIT skutečně to pravé? Je v mých silách ho zvládnout? Budu mít dobré uplatnění? Připravili jsme proto pro vás shrnutí těch nejčastějších dotazů. Pokud zde svou odpověď nenajdete, nebojte se nás zeptat také na sit@fel.cvut.cz, nebo nám napište na Facebooku – rádi vám všechny dotazy zodpovíme!

Nemám dosud žádné zkušenosti s programováním. Budu mít problémy při studiu programu SIT?

Programování je důležitou dovedností, kterou by si měl každý absolvent SITu osvojit, ať už na základní či pokročilé úrovni. Není však důvod k přílišným obavám – náš studijní program je sestaven tak, aby se studenti byli schopni naučit programovat až u nás, tedy bez předchozího studia.

V jakých jazycích budeme během studia programovat?

V prvním semestru se studenti seznámí s jednoduchými skriptovacími jazyky – s jazykem Python v předmětu Základy algoritmizace a s PHP a Javascriptem v předmětu Základy webových aplikací. Prvním podrobně probíraným jazykem bude Java v druhém semestru; v dalších semestrech si studenti osvojí také programování v jazyce C/C++.

Jaký magisterský program mohu studovat po bakalářském programu SIT?

Ačkoli je náš program sestaven tak, aby byli studenti po jeho absolvování plně připraveni na přechod do reálné praxe, studenti jsou adekvátně připraveni také na pokračování v dalším studiu příbuzného programu, například na magisterském programu Otevřené informatiky FEL.

Mohu v průběhu studia přestoupit na jiný program?

Ano. Přestup je možný, ale pouze za předpokladu, že student/ka řádně ukončil/a 1. ročník studia a splnil/a podmínky pro pokračování ve studiu v následujícím semestru na původním oboru (získal/a minimálně 15 kreditů v 1. semestru a minimálně 30 kreditů v součtu za celý 1. ročník).   

Jak se od sebe liší jednotlivá zaměření?

Základem programu SIT jsou kvalitní informatické znalosti, bez kterých by se neměl obejít žádný softwarový inženýr, a to bez ohledu na zaměření. Svoji specializaci  studenti formují v 5. a 6. semestru, kdy mají možnost volného výběru z nabídky povinně volitelných předmětů. Informace o tom, jaké obory nabídka předmětů zahrnuje, se dozvíte zde.

Jaké jsou podmínky pro přijetí na SIT?

Splnění přijímací zkoušky je dáno bodovým výsledkem u přijímacího testu z matematiky. Pan děkan také promíjí přijímací zkoušku na základě dobrých studijních výsledků, úspěchů, odborné aktivity a dalších. Přesné informace naleznete na stránkách FEL ČVUT.

Mohu podat přihlášku na více programů najednou?

Počet podaných přihlášek není nijak limitován – pokud si ještě nejste jisti, zda je SIT ta pravá volba, je možné finální rozhodnutí o několik měsíců oddálit :) Pokud podáte přihlášku do více programů, test k přijímací zkoušce absolvujete pouze jednou a jeho výsledek je platný ve všech programech. Přijati budete na všechny programy, pro které splníte stanovenou bodovou hranici, a následně si můžete zvolit ten program, který vás skutečně zaujal. FEL vyplatí stipendium ve výši poplatku za přihlášky na druhý a další bakalářský program, na který se přihlásíte, po zápisu do letního semestru ak. r. 2016/2017 na FEL.

Jaké jazyky musím ovládat a na jaké úrovni?

Standardní výuka na SIT probíhá v češtině – na znalosti cizích jazyků při přijímacím řízení ani v prvních dvou semestrech nejsou kladeny žádné požadavky. V 3. semestru musí všichni studenti složit zkoušku z angličtiny v úrovni B2, opět ale není důvod k obavám – v případě nedostatečných znalostí je možné studovat angličtinu už od prvního semestru.

Pro zájemce o studium z jiné země, než je Česká nebo Slovenská republika, je nutností dodat potvrzení o vykonání zkoušky z ČJ (další informace naleznete zde).

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.