fbpx

Jak se přihlásit

Tato stránka je neaktuální a není již udržována. Aktuální informace naleznete na webových stránkách FEL ČVUT.

Krok 1. – Vyplnění elektronické přihlášky

Celý proces podání přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci sledovat stav své přihlášky a také výsledky přijímacího řízení. Abyste mohli svou přihlášku sledovat, nezapomeňte si schovat kód přihlášky, který obdržíte po jejím vyplnění. 

Vyplnit elektronickou přihlášku

Krok 2. – Vytištění přihlášky a zajištění podpisů

Jakmile budete mít vyplněnou elektronickou přihlášku, vytiskněte ji a podepište. Pokud aspirujete na prominutí přijímací zkoušky na základě známek z matematiky nebo fyziky, zajistěte také podpis na své střední škole.

Krok 3. – Uhrazení poplatku

Poplatek ve výši 550 Kč za úkony spojené s vyřízením přihlášky je nezbytnou součástí přijímacího procesu. Uhradit jej můžete přímo v e-přihlášce online kartou, složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet. Poplatek se hradí pro každou přihlášku na každý studijní program. Platební údaje s instrukcemi pro zajištění potvrzení o platbě naleznete v části III. směrnice děkana pro přijímací řízení.

Krok 4. – Doručení přihlášky

Podepsanou přihlášku s doloženými dokumenty doručte na adresu fakulty. Ujistěte se, že ji posíláte zavčasu a se všemi potřebnými doklady, zejména potvrzením o uhrazení poplatku a kopií maturitního vysvědčení. Přesné instrukce k přílohám naleznete v části III. bodu 4  směrnice děkana pro přijímací řízení.

Doručit přihlášku můžete osobně na studijní oddělení na Fakultě elektrotechnické nebo ji zaslat doporučeně poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice


Termín na doručení přihlášek je 31. 3. 2016.

Kontakt a další informace

Podání přihlášky je zejména v některých případech doplněno o řadu výjimek. Ve snaze zjednodušit tyto informace a podat je uchazečům v přehledné a stručné formě jsme mohli vynechat něco, co je zrovna pro vás důležité (týká se zejména uchazečů ze zahraničí mimo SR). Pokud máte o studium na FEL ČVUT zájem, nezapomeňte důkladně prostudovat také oficiální pokyny k podání přihlášky na FEL ČVUT.

Pokud jste cokoli nepochopili a potřebujete poradit, nebojte se nás zeptat! Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na e-mailu sit@fel.cvut.cz.

Požádat o radu

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.