fbpx

Kombinovaná forma

Od akademického roku 2018/2019 není kombinovaná forma studia na SIT FEL ČVUT otevírána.

Zájemcům o studium na FEL ČVUT v kombinované formě je doporučován studijní program EEK: http://eek.fel.cvut.cz

Studium v kombinované formě je pro mnoho lidí jedinou možností, jak si doplnit vysokoškolské vzdělání. Zároveň ale tuto formu studia doprovází mnoho obav a nejasností, jak moc se liší od klasické prezenční formy. V důsledku toho není na první pohled jasné, komu je tato forma studia určená a za jakých podmínek ji lze úspěšně absolvovat. Připravili jsme proto základní přehled všeho, co studium SITu v kombinované formě obnáší.

Co od studia očekávat

Shodné požadavky s prezenční formou

Studenti si obvykle volí kombinovanou formu studia v případě, že jim časové možnosti neumožňují docházet na standardní prezenční výuku. Změna formátu výuky a volnější rozvrh s důrazem na samostudium však neznamenají nižší nároky na absolvování studia. Studenti jsou povinní vypracovat úlohy s obdobně náročným zadáním a prokázat své znalosti u zkoušky stejným způsobem, jako studenti prezenční formy.

Absence přednášek a cvičení

Hlavní změnou oproti prezenční formě studia je absence přednášek a cvičení, které jsou nahrazeny samostudiem a společnými konzultacemi. Díky tomu je fyzická přítomnost studenta ve škole vyžadována jen 2 – 3 dny v měsíci, ale o to náročnější je studium samotné. Přednášky a cvičení hrají klíčovou roli v orientaci a pochopení probírané látky a jejich absence se nevyhnutelně projeví ve zvýšené náročnosti samostudia.

Samostudium a pečlivá příprava

Samostudium je hlavní forma, jakou studenti kombinované formy rozvíjí své znalosti a dovednosti ve snaze absolvovat vysokoškolské vzdělání. Většina studentů má přitom zkušenosti jen s prezenční formou výuky a náročnost samostudia z knih podceňují. Upozorňujeme proto, že konzultace slouží pouze jako opora při vyjasnění dotazů a nelze od nich očekávat koncentrovanou náhradu přednášky. Při zvažování studia kombinované formy si tak pečlivě promyslete, zda jste schopni studovanou látku pojmout převážně samostatnou prací, studiem z odborné literatury, skript a rozsáhlých studijních materiálů dostupných v e-learningovém systému fakulty.

Co zvážit před podáním přihlášky

Protože jde o vážné rozhodnutí, důkladně si před podáním přihlášky promyslete, zda-li jste schopni:

  • pojmout studovanou látku převážně samostatnou prací bez přednášek a cvičení,
  • pečlivě se připravovat na konzultace a pokládat aktivně věcné dotazy,
  • samostatně, pravidelně a průběžně procvičovat zadanou látku,
  • získávat potřebné informace z mnoha různých zdrojů,
  • věnovat studiu významné množství času,
  • udržet si motivaci k náročnému studiu i po dobu několika let.

Kombinovaná forma v číslech

20 – 30 hodin týdně

zhruba tolik času by měl běžný student věnovat samostudiu během celého semestru (roli hrají i individuální studijní předpoklady a koncentrace daného studenta)

11 %

studentů kombinované formy dokončilo celé studium na programu Softwarové technologie a management (“předchůdce” programu SIT)

37 %

studentů 1. ročníku (2015/2016) SIT v kombinované formě pokračuje ve studiu na SIT v druhém semestru

Reference

Ing. Jan Carva

absolvent bakalářského programu STM v letech 2007-2011

“Díky poměrně těžkému předmětu (lin.algebra) přišlo hned v 1.semestru velmi rychlé vystřízlivění z nadšení a optimismu :-) Jakmile jsem se ale dostal za 2. semestr, tak jsem věděl, že je vyhráno. Mně se osvědčilo nenechávat vše na poslední chvíli a materiály k předmětům jsem sháněl již v předcházejícím semestru a při nástupu na magistra jsem již měl o své diplomce jasnou představu.”

Petr Zeisberger

student 2. semestru kombinované formy na SIT

“U některých předmětů jsou striktně dané termíny dílčích úkolů. Tyto termíny jsou přínosné a podněcují studenta k průběžné práci v semestru. Na druhou stranu pokud se potkají s pracovními projekty, tak je velký problém je splnit. Mnohdy pomůže práce přes noc beze spánku, jindy ani to nestačí. Přesto bych kombinovanou formu doporučil všem, kteří již pracují či podnikají, není jim lhostejná jejich budoucnost a chtějí se při zaměstnání vzdělávat a rozvíjet. Situace na pracovním trhu se může kdykoli zcela obrátit a vysokoškolské vzdělání je základním předpokladem pro získání dobré pracovní pozice.

Rozhodnutí je na vás

Absolvování vysoké školy vás obohatí o mnohé znalosti a dovednosti, seznámíte se s novými lidmi a otevřou se vám dveře i na místech, kde byste to sami nečekali. Především mu ale budete muset věnovat nemalé množství svého času, mnohdy většího, než si uchazeči na začátku studia sami uvědomují. Studovat vysokou školu, zvláště tu prestižní, není jednoduché rozhodnutí – je to významný závazek, který vás bude doprovázet v několika příštích letech vašeho života.

Naši vyučující vždy rádi v případě nejasností podají pomocnou ruku a snaží se pomoci studentům překonat překážky, se kterými se při studiu setkají. Mezi studenty také funguje silná komunita, která se vzájemně podporuje a setkává ať už osobně nebo na sociálních sítích. Vždy je na koho se obrátit, ale uspět lze nakonec jen tehdy, pokud jste aktivní především vy sami. Pečlivě tedy zvažte, zda jste skutečně ochotni obětovat dostatek času a osobního života na to, abyste studium úspěšně absolvovali. Studium na FEL je velmi náročné, zejména v kombinované formě a určitě není pro každého. My ze zkušenosti víme, že se pilná práce nakonec absolventům vyplatí, ale rozhodnutí je na vás.

konzultace

Máte dotaz?

Kontaktujte nás! Spojit se s námi můžete na facebookovém profilu SIT, anebo nám napište email na adresu sit@fel.cvut.cz. Podrobné informace najdete také na stránkách FEL ČVUT.

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.