fbpx

FAQ – studenti

Studujete na SIT a nejsou vám jasné informace týkající se výuky? Mnoho dotazů zodpoví studijní oddělení, ale ty nejčastější z nich bychom rádi objasnili i touto cestou. Připravili jsme proto pro vás shrnutí těch nejčastějších otázek a odpovědí. Pokud zde svou odpověď nenajdete, nebojte se nás zeptat také na sit@fel.cvut.cz – rádi vám všechny dotazy zodpovíme!

Zaměření

Co představuje zaměření studia SIT?

Studijní program SIT disponuje širokou nabídkou volitelných předmětů, kterými studenti mohou doplňovat společný základ předmětů ve svém studijním plánu. Abychom usnadnili studentům výběr, vybrali jsme skupiny těchto volitelných předmětů a uskupili je pod společný koncept, který představují jednotlivá zaměření. Každé zaměření je tedy definováno svým účelem studia a skupinou čtyř povinně volitelných předmětů, které tento účel rozvíjí.

Je volba zaměření povinná?

Volba zaměření není povinná. Student může absolvovat libovolnou kombinaci volitelných a povinně volitelných předmětů v souladu s podmínkami studijního plánu tak, aby získal požadovaný počet kreditů.

Co je potřeba splnit pro absolvování zaměření?

Pro úspěšné zakončení zvoleného zaměření je potřeba před ukončením studia úspěšně absolvovat čtyři povinně volitelné předměty, které jsou daným zaměřením definovány. Zaměření síťový specialista definuje také pátý, volitelný předmět, který je doporučeným doplňkem ke studiu, ale není zohledňován při kontrole kompletace studia zaměření.

Co mi absolvování zaměření přinese?

Nad rámec ucelených znalostí zvolené problematiky, která připraví absolventy na odborný výkon praxe v zadané oblasti, absolventi obdrží také oficiální certifikát o absolvování zadaného zaměření jako dodatek k diplomu o absolvování studia SIT.

Co když v zaměření selžu / předmět opakuji

Nesplnění předmětů zaměření nemá žádné další důsledky na úspěšnost studia, vztahují se pouze na přidělení certifikačního osvědčení o absolvování zaměření. Na všechny předměty se nahlíží jako na běžné povinně volitelné nebo volitelné předměty studijního plánu a podmínky absolvování studia jsou výhradně řízeny předpisy FEL ČVUT.

V jakém pořadí je vhodné předměty zapisovat? Navazují na sebe?

Předměty zaměření vždy mají určený doporučený semestr studia a jejich koncept výuky je sestaven tak, že jednotlivé předměty na sebe navazují. Je proto doporučeno je studovat v zadaném pořadí, ale pro absolvování zaměření na to není brán zřetel. Informaci o průchodu studiem lze nalézt na webových stránkách SIT.

Jak se k zaměření přihlásím?

K zaměření se není nutné hlásit. Kontrola probíhá automaticky při ukončení studia a při splnění všech povinně volitelných předmětů je absolventům vystaven certifikát. Studenti mohou tímto způsobem absolvovat i více než jedno zaměření, nebo i žádné, pokud si tak zvolí.

Mohu absolvovat více než jedno zaměření?

Ano, možné to je. Pokud v průběhu studia absolvent vystuduje povinně-volitelné předměty všech zaměření, budou mu také uděleny certifikáty pro každé z absolvovaných zaměření.

Zaměření na SIT