fbpx

Kombinované studium

Od akademického roku 2018/2019 není kombinovaná forma studia na SIT FEL ČVUT otevírána.

Zájemcům o studium na FEL ČVUT v kombinované formě je doporučován studijní program EEK: http://eek.fel.cvut.cz

Studenti kombinované formy mají výuku jednou za 14 dní formou konzultací, obvykle v pátek od 7:30 do 17:45. Na rozdíl od prezenční formy však nemají studenti žádné přednášky ani cvičení. Od studentů se očekává důkladná příprava formou samostudia a pravidelná výuka slouží pouze jako konzultace pro zodpovězení dotazů, diskuzím nad úkoly a vysvětlení nejasností. Účast na převážné většině konzultací je povinná. Přesný počet možných absencí určují konkrétní vyučující.

V případě zájmu je možné domluvit si také individuální konzultace či docházet na řádné přednášky prezenčního studia v průběhu týdne. Konkrétní rozvrh přednášek je k nalezení na stránkách FEL ČVUT.

V rámci každého předmětu jsou na začátku semestru zveřejněny také úkoly, které musí studenti v průběhu semestru plnit. Přesné zadání úkolů bude zveřejňováno na stránkách předmětu společně s výukovými materiály. Odkazy na stránky předmětů budou od 1. září k nalezení také na této stránce.

Závěrem každého předmětu je obvykle zápočtový test či zkouška. Některé předměty pak mohou vyžadovat také průběžné testy na pravidelných konzultacích. Přesné podmínky absolvování se ale předmět od předmětu liší a konkrétní informace budou k nalezení na stránkách předmětů. Náročnost studia ani podmínky absolvování se však nijak neliší od prezenční formy studia.

Kontakt a další informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně rozvrhu kontaktujte vedoucího učitele ročníku, pana Ing. Martina Komárka.

Referentkou studijního oddělení pro studenty kombinovaného studia je paní Iveta Turková, tel.: 22435 3917.

Podrobné informace ke kombinované formě studia jsou k nalezení také na stránkách FEL ČVUT.

Rozvrh konzultací 

Rozvrh je k nalezení zde.