fbpx

Náplň studia

Svět IT je nekonečný a mohli bychom ho studovat celý život. Vaše cesta odborníka u nás teprve začíná. S čím se stihnete seznámit během tří let studia našeho programu?

Vědeli jste, že
Pro úspěšné absolvování studia na FEL ČVUT musíte splnit tzv. studijní plán. Ten se skládá z předmětů ohodnocených kredity za jejich úspěšné absolvování. K absolvování studia potřebujete splnit všechny předměty studijního plánu a získat alespoň 180 kreditů.

Podrobnější informace naleznete také v doporučeném průchodu studiem na webu fakulty.

1. semestr

Začínáme přehledem technologií a postupů, se kterými se setkáte v jednotlivých zaměřeních. Naučíte se základům matematiky a programování, jak řídit projekty a jak správně prezentovat:

2. semestr

Pokračujete pokročilými technologiemi, matematikou a rozšířením znalostí programování. Naučíte se lépe pracovat s požadavky zákazníka a seznámíte se s procesy testování software:

3. semestr

Třetí semestr prohloubí vaše technické znalosti v návrhu architektury aplikací, naučíte se pomocí matematické analýzy rozumět výkonnosti svých aplikací a seznámíte se s principy podnikání:

4. semestr

Ve čtvrtém semestru se začnete zabývat datovými strukturami a problematikou informačních systémů. Naučíte se metodám návrhu softwaru a odhalíte úskalí řízení softwarových projektů. Díky statistice se naučíte optimalizovat výkon svých aplikací na maximum a vůbec poprvé si zapisujete předmět ze svého zaměření:

5. semestr

Ke konci studia se soustředíte především na své zaměření a učíte se také principům šifrování, dozvíte o principech autorského a obchodního práva v oblasti IT a začnete se připravovat na svoji bakalářskou práci:

6. semestr

Závěrečný semestr studenti věnují převážně své bakalářské práci pod vedením některého ze zkušených pedagogů. Téma práce může být vaše vlastní, dle fakultou vypsaných zadání či ve spolupráci s externí firmou:

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.