fbpx

Specializace nového programu

Specializace nového programu

Při studiu SIT si můžete vybrat mezi ze čtyř aktuálních specializací, které kopírují trendy současného IT trhu.

Láká vás práce na složitých a rozsáhlých softwarových systémech v nejrůznějších oblastech, jako jsou průmysl, telekomunikace, finanční sektor a další?

Schopnost dobře navrhnout stabilní a spolehlivý softwarový systém a umět jej propojit s ostatními je na současném trhu práce dobře oceněna a přináší možnosti pracovat na velmi zajímavých projektech.

V současné době nejsou informační systémy izolované, ale většinou se skládají z různých propojených (integrovaných) podsystémů. I tyto samotné podsystémy jsou obvykle řešeny jako vícevrstvé aplikace. Čím dál větší množství pracovních procesů je podporováno různými informačními systémy a když ukončíte vaše studium u nás na FEL a půjdete pracovat do praxe, tento trend bude s jistotou dále pokračovat.

Ve specializaci Enterprise systémy si ke společným předmětům studijního programu budete moci vybrat další, týkající se architektur enterprise systémů, procesů ve větších společnostech, vytváření webových a mobilních aplikací, počítačových sítí, výpočtů pro cloudové technologie a správy softwarových systémů.

Tyto předměty vám dají potřebný základ, abyste bez obav mohli vykročit do světa větších softwarových systémů a rychle se na vašich prvních projektech v praxi zorientovali.

Multimédia dnes potkáme ve všech oblastech našeho života. Multimediální technologie jsou využívány všude tam, kde člověk potřebuje komunikovat s nějakým technickým zařízením nebo jeho prostřednictvím s jiným člověkem. 

Multimédia jsou velmi vidět, když je použije výtvarník k vyjádření emocí. Virtuální realita je technologie umožňující člověku vytvářet mnoho paralelních-virtuálních světů, kde mohou platit různá pravidla a dává nám tak možnost zkoumat řadu problémů z mnoha oborů.

Virtuální realita využívá multimediální prvky, a proto má smysl obě oblasti studovat současně. V průběhu studia této specializace se seznámíte s teorií a metodami tvorby a prezentace obsahu, který kromě klasického videa a zvuku zahrnuje i 3D objekty, světlo a hlavně prvky interaktivity.

To vyžaduje zvládnutí množství znalostí, nástrojů a komunikačních protokolů a díky tomu pak absolvent této specializace získá možnost pracovat v mnoha zajímavých oblastech, ať už v tradičních (automotive, letectví, obchod, komunikace, ITC) nebo v tzv. kulturních a kreativních odvětvích (reklama, design, architektura, ochrana kulturního dědictví, umělecké výtvarné projekty, film, nebo divadlo). V posledních obdobích vyspělé státy a soukromé společnosti velmi investují do oblasti kulturních a kreativních odvětví, a proto lze očekávat dlouhodobý růst jejího významu a tedy i růst možností uplatnění absolventa této specializace.

Informační technologie jsou složitým organismem, který prochází čím dál tím rychlejším vývojem. Ať chceme nebo nechceme, prorůstají tyto technologie všemi oblastmi našeho života a v mnoha případech se bez nich dokonce již neobejdeme.

V důsledku toho roste potřeba nejen rozumět samotným technologiím, ale také schopnost umět pochopit jejich význam, vhodnost a účelnost použití v reálném životě.

Poptávka po lidech, kteří umí různé světy propojit do smysluplného celku je dlouhodobě vysoká a proto vznikla nová oblast “Business informatics”, která v sobě kombinuje znalosti aplikované informatiky, ekonomiky a řízení.

Pokud vás zajímají informační technologie, ale máte pocit, že chcete “něco” víc, než jen sedět u počítače a programovat, například analyzovat problematiku a navrhovat řešení, vést tým vývojářů nebo prostřednictvím informačních technologií provádět různé analýzy, je pro vás zaměření „Business Informatics“ ideální volbou.

Získáte průřezové znalosti ze všech klíčových oblastí IT technologií, které jsou doplněny o odborné znalosti, umožňující propojit informační technologie se světem kolem nich. Od běžných uživatelů až po zákazníky ze světa “byznysu”. Naučíte se analyzovat a popsat potřeby, definovat požadavky na informatiku a navrhnout způsoby hodnocení přínosů navržených řešení. Včetně finanční a marketingové analýzy. Také nahlédnete do světa existujících komplexních informačních systémů a naučíte se základům jejich přípravy pro práci běžných uživatelů, které nevyžadují pokročilejší znalosti vývojářů.

Výuka je založena na projektovém přístupu a průběžné prezentaci výstupů, simulující komunikaci mezi informatiky, zadavateli a uživateli.

Studenti pracují na reálných úlohách, které vycházejí z praxe a jsou připravovány ve spolupráci se zástupci firem, působících v různých oblastech zaměření (implementace informačních systémů, projektové řízení, procesní analýzy, datové analýzy atd.).

Jako absolvent budete mít dostatečné znalosti na to, abyste pochopili, navrhli a realizovali přínosy informačních technologií pro dosažení cílů, na jejichž definici se můžete podílet. Budete připraveni k výkonu analytických a manažerských pozic IT podniků, případně k založení a řízení vlastního podnikání v oblasti informačních technologií. Stejně tak budete schopni zastávat různé pozice v projektových týmech, včetně vedoucího projektu.

Pokud vás vedle programování baví i propojování různých mikroprocesorových destiček se senzory a dalšími elektronickými “udělátky” a pak třeba i hra se získanými daty v cloudu, zvolte si specializaci Technologie internetu věcí! 

Specializace Technologie internetu věcí do určité míry nahrazuje původní specializaci programu SIT Síťový specialista, kterou významně posouvá novým perspektivním směrem ke komunikaci zařízení mezi sebou (IoT), ovšem při zachování obecných síťařských dovedností.

Mimo skvělé schopnosti programování a designu aplikací získáte navíc dobrou představu o fungování hardware a bezdrátových sítí pro komunikaci se senzory, aktuátory i jinými typy zařízení, a to včetně zpracování a interpretace dat. Budete schopni tvořit komplexní řešení pro internet věcí, průmyslové sítě (Industry 4.0), chytrá města (Smart City), budovy, domácnosti, zdravotnictví (eHealth) atd. V praxi se uplatníte při návrhu, konfiguraci a správě sítě nejen pro internet věcí a poskytování internetových služeb, ale i pro širší využití v průmyslu, podnikové i veřejné sféře.

Pokud budete chtít pokračovat v magisterském studiu, je pro vás vhodnou (ale nikoli jedinou možnou) volbou stejnojmenná specializace magisterské etapy studijního programu Elektronika a komunikace.

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.