fbpx

Zaměření

Při nástupu ke studiu má málokdo přesnou představu o tom, čemu se chce věnovat. Náš program je proto postaven tak, aby studentům v prvních fázích studia ukázal, co všechno IT vlastně obnáší, a teprve později se rozhodli pro své speciální zaměření. Studenti všech zaměření přitom mají společný základ předmětů, který zajišťuje jejich dostatečnou odbornost v oblasti softwarového inženýrství a vhodně je připravuje do praxe i na další magisterské studium. Volba zaměření sice není povinná, ale získané znalosti připraví absolventy na odborný výkon praxe v zadané oblasti a obdrží také oficiální certifikát o absolvování zaměření jako dodatek k diplomu o absolvování studia na FEL ČVUT.

V případě dotazů k průběhu a podmínkám absolvování zaměření navštivte sekci často kladených dotazů.

Multimediální technologie

Když se sejde kreativita s technikou.

Seznámíte se s problematikou záznamu a zpracování multimediálního obsahu ve formě zvuku, videa a 3D grafiky a osvojíte si některé vybrané partie prakticky. Kromě technik pro zpracování a kompozice videa a obrazu se seznámíte také s principy akustiky, 3D modelování, animace a počítačové grafiky. Po průchodu zaměřením budete schopni navrhnout postup při řešení projektů s multimediálním výstupem, případně sami část obsahu vytvořit a spolupracovat s lidmi dalších kreativně zaměřených profesí.

Přečtěte si rozhovor s garantem zaměření, doktorem Romanem Berkou.

Povinně-volitelné předměty odpovídající zaměření:

Zaměření: multimédia
Zaměření: programátor

Programátor / architekt webových aplikací

Budujte aplikace 21. století.

Naučíte se principům návrhu moderních webových aplikací, získáte přehled o souvisejících technologiích a seznámíte se s procesem jejich vývoje a nasazení. V doplňujících předmětech získáte také znalosti o principech návrhu uživatelského rozhraní, vývoje mobilních aplikací a jejich testování.

Přečtěte si rozhovor s garantem zaměření, doktorem Miroslavem Burešem.

Povinně-volitelné předměty odpovídající zaměření:

Síťový specialista

Propojujte svět.

Budete ovládat úkony spojené se správou sítí, vývojem distribuovaných softwarových systémů a programování cloudových aplikací. Naučíte se programovat aplikace tak, aby byly schopné pracovat i nad komunikační infrastrukturou s omezenou propustností a spolehlivostí, a díky předmětům, které vyučují odborníci se zkušenostmi v certifikovaných kurzech od společností Cisco, Juniper nebo Huawei, získáte potřebnou odbornost v oblasti síťových technologií.

Přečtěte si rozhovor s garantem zaměření, docentem Jiřím Vodrážkou.

Povinně-volitelné předměty odpovídající zaměření:

Zaměření: síťový specialista
podnikatel

Informační systémy a podnikání

Pomáhejte sny měnit ve skutečnost.

Budete se orientovat v moderních technologiích, v problematice informačních systémů, podnikových procesů a jejich využití pro potřeby řízení organizací a projektů. Porozumíte také základům analýzy a návrhu vlastních informačních systémů a seznámíte se s problematikou finančního plánování a řízení vývoje IT produktů s důrazem na vhodnou marketingovou komunikaci se zákazníky. Budete se tak připravovat k výkonu analytických a manažerských pozic IT podniků, případně k založení a řízení vlastního podnikání v oblasti softwarových technologií.

Přečtěte si rozhovor s garantem zaměření, doktorem Martinem Dobiášem.

Povinně-volitelné předměty odpovídající zaměření:

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.