fbpx

Zaměření | Multimediální technologie

Multimediální technologie

Zaměření multimediální technologie cílí zejména na ty studenty, kteří mají zájem o propojení různých oborů kreativního zaměření prostřednictvím technologií a informačních systémů. Na jeho vlastnosti a výhody jsme se ptali garanta zaměření: doktora Romana Berky.

Na co se v rámci výuky zaměřujete? Jaké znalosti student získá?

Student projde kurzy zaměřenými na principy zpracování videa a zvuku a tvorby 3D modelů. Získá teoretické i praktické znalosti o procesech probíhajících při fotografování, natáčení videa a jeho kompresi, dále získá základní technické znalosti potřebné v oblasti filmové a scénické produkce – 3D modelování, snímání pohybu, kompozice videa, řízení světelné techniky nebo principy zpracování stereoskopického videa. Vybrané poznatky si studenti ověří prakticky v rámci laboratoří a semestrálních projektů.

Příležitostně podle typu řešených problémů je možné, aby student řešil svůj projekt v rámci více předmětů. To je však řešeno individuálně.
 
Na jakých aktivitách se student může v rámci zaměření podílet?

Semestrální projekty studentů velmi často přecházejí v zadání bakalářských prací a jsou tak řešeny i po dobu více semestrů. Úspěšní studenti, kteří prokazují zájem o obor nebo nějakou jeho část, zpravidla vyhledávají další možnosti jak pokračovat ve spolupráci s laboratoří a někteří s ní spolupracují i po skončení studia na různých projektech.
 
Využívají se v rámci výuky zaměření nějaké laboratoře?

Multimediálně orientované předměty zaměření probíhají v laboratoři Institutu intermédií, kde mají k dispozici vybavený prostor, potřebné technologie a personál.

multi multi2
Fotografie z Institutu intermédií na FEL ČVUT
 
Na jakých typických pozicích se absolvent zaměření uplatní?

Studenti zaměření Multimediální technologie se uplatní v technických profesích zaměřených na výrobu multimediálního obsahu, v oblasti vývoje software na zpracování multimediálního obsahu, nebo v pozici technického ředitele produkce multimediálních projektů nebo filmů.

V jakém odvětví je po zaměření poptávka?

Poptávka po absolventech zaměření přichází z oblasti animované filmové produkce, televizní produkce a produkce živých multimediálních představení. Velmi záleží na schopnosti studenta / absolventa komunikovat s ostatními profesemi – výtvarníci, režiséři, architekti apod.


Jak si zaměření zapsat?
Nezapomínejte, že zaměření existují primárně proto, aby umožnily studentům zorientovat se v široké nabídce volitelných předmětů a vybrat si ty, které společně přinesou ucelenu znalost vybrané problematiky. Jeho volba proto není povinná a pro jeho absolvování postačí v rámci studijního plánu vybrat si následující povinně-volitelné předměty:

 

Další informace o zaměření se můžete dozvědět v sekci zaměření na našem webu či v sekci často kladených dotazů.

Komentáře

komentářů