fbpx

Profil absolventa

IT hýbe světem a poptávka po zkušených odbornících je dnes obrovská. Náš program jsme sestavovali ve spolupráci se studenty a průmyslem tak, aby tuto poptávku reflektoval a abychom si byli jisti tím, že i studenti jsou s naším programem spokojení.

Kromě obecných IT pozic se vaše uplatnění může lišit dle zvoleného zaměření. Ty jsou postaveny tak, aby odrážely největší oblasti využití moderních technologií: multimedia, web, komunikace a řízení. Díky speciálně sestavené struktuře předmětů budou absolventi připraveni také na rozvoj vlastního podnikání.

Cíle studia

 • Práce v týmu dle moderních principů řízení projektů.
 • Znalost několika programovacích jazyků.
 • Volba adekvátní technologie a návrh vhodného řešení zadaného problému.
 • Znalost kompletního procesu vývoje softwaru od sběru požadavků, jejich realizace až po nasazení a údržbu.
 • Schopnost orientace v podnikových procesech, jejich modelování a softwarové podpory.
 • Prezentační a komunikační dovednosti.
 • Zpracování multimediálních dat.

Rozvoj podnikání

 • Základní principy podnikání v IT.
 • Typologie organizací a možnosti podnikání.
 • Problematika řízení týmů a projektů.
 • Právní aspekty podnikání.
 • Sestavení podnikatelského záměru.
 • Prezentace a komunikace.

Uplatnění

Dle programu

 • IT analytik.
 • IT konzultant.
 • IT architekt.
 • Programátor, vývojář softwarových aplikací.
 • Test analytik.
 • Správce databází.
 • Administrátor systémů.
 • Vedoucí menších vývojových týmů.

Dle zaměření

 • Webmaster.
 • Vývojář mobilních a webových řešení.
 • Grafik a web designer.
 • Vývojář multimediálních aplikací.
 • Správce sítí.
 • Vývojář distribuovaných a cloudových aplikací.
 • Vývojář, analytik informačních systémů.
 • Analytik podnikových procesů.
Profil absolventa dle akreditace

Studijní program nabízí informatické vzdělání, které je velmi žádané na trhu práce. Studium poskytuje vyváženou kombinaci teoretických i praktických znalostí, které umožní absolventům programu přejít přímo do praxe. Studenti se naučí kvalitně programovat, pracovat v týmech, získají poznatky o softwarových projektech a jejich řízení. Přestože je studijní program Softwarové inženýrství a technologie (dále jen SIT) praktickým programem, naučí teorii v matematice a informatice natolik, že jeho absolventi mohou pokračovat v magisterském studiu.

Poznejte reálný svět IT.

Studujte SIT na ČVUT FEL.