fbpx

Zaměření | Síťový specialista

Síťový specialista

21. století je mnohými charakterizováno jako století komunikace. Internet a sítě jsou důležitější a náročnější než kdy dřív a lidé proto potřebují odborníky, kteří jim porozumí a ovládnou. O zaměření jsme si povídali s jeho garantem: docentem Jiřím Vodrážkou.

Na co se v rámci výuky zaměřujete? Jaké znalosti student získá?

Doporučená skladba předmětů zaměření doplňuje znalosti absolventa SIT směrem k technologiím v rozlehlých telekomunikačních sítích, prohlubuje znalosti v oblasti lokálních počítačových i globálních datových sítí (včetně sítí poskytovatelů připojení k Internetu), jejich navrhování, správy, údržby a bezpečnosti. Programátorské schopnosti jsou rozvíjeny směrem k distribuovaným aplikacím v síťovém prostředí, které respektují fyzikální omezení komunikačních kanálů s reálnými časovými odezvami, přenosovou kapacitou, ztrátovostí informace a rizikem útoků.
 

Je v rámci výuky zaměření udržován nějaký společný koncept výuky?

V rámci povinně volitelných předmětů zaměření je nabízen jeden zcela originální předmět cílený na studenty SIT (Správa počítačových sítí), jeden předmět sdílený se studenty bakalářské etapy studijního programu EK a dva předměty sdílené se studenty magisterské etapy studijního programu EK, což indikuje vysokou odbornou úroveň, která absoventům uplatnění přináší dobré uplatnění na trhu práce. Koncepce sdílených předmětů je nastavena tak, že studentské skupiny v rámci cvičení budou rozlišovány podle studijních programů a pedagogové s nimi budou přiměřeným způsobem cíleně pracovat.
 

Na jakých aktivitách se student může v rámci zaměření podílet nad rámec výuky?

Studenti zaměření Síťový specialista se mohu efektivně zapojit do projektů ve vývojových centrech Electrolux, RDC (Výzkumné a vývojové centrum mobilních komunikací a skupina 5Gmobile), pomoci rozvíjet činnost laboratoře SDN (Software Defined Network) a rozvíjet platformu FlowTester. Tematicky se jedná zejména o projekty zaměřené na aplikace pro IoT, Smart Grid, kybernetickou bezpečnost, testování, analýzu a optimalizaci sítí a síťových aplikací. Intenzivně spolupracujeme s řadou předních společností v oboru provozovateli komunikační infrastruktury a telekomunikačními operátory, kteří jsou i externími zadavateli studentských projektů a závěrečných prací.
 

Využívají se v rámci výuky zaměření nějaké laboratoře?

V rámci výuky se využívá řada specializovaných laboratoří, zejména Laboratoř síťových technologií a SDN, Laboratoř širokopásmových komunikací, Laboratoř sítí a elektronických komunikací vybavené technologiemi předních výrobců (Cisco Systems, Hewlett Packard Enterprise, Huawei Technologies, Juniper Networks).

sdn

Fotografie z Laboratoře síťových technologií

 

Na jakých typických pozicích se absolvent zaměření uplatní?

Zaměření Síťový specialista si klade za cíl připravit absolventa především pro prakticky zaměřené pozice, jako je správce sítí, vývojář distribuovaných SW systémů a programátor cloudových aplikací. Vedle rutinních programátorských činností bude připraven pro koordinaci menších týmů, návrhy testovacích scénářů a postupů v rozlehlých sítích, návrh architektury síťových řešení a pravidel nastavení kvality služeb a bezpečnostních politik.

 

V jakém odvětví je po zaměření poptávka?

Poptávka po síťových specialistech je ve všech odvětvích průmyslu. V oblasti ICT speciálně je dlouhodobá poptávka po odbornících na všech typech pozic. Zaměření Síťový specialista těží ze solidního základu SW průpravy programu SIT a přidává nadstavbu pro tvorbu aplikací pro telekomunikace a uplatnění ve správě a provozu sítí.


Jak si zaměření zapsat?
Nezapomínejte, že zaměření existují primárně proto, aby umožnily studentům zorientovat se v široké nabídce volitelných předmětů a vybrat si ty, které společně přinesou ucelenu znalost vybrané problematiky. Jeho volba proto není povinná a pro jeho absolvování postačí v rámci studijního plánu vybrat si následující povinně-volitelné předměty:

 

Další informace o zaměření se můžete dozvědět v sekci zaměření na našem webu či v sekci často kladených dotazů.

Komentáře

komentářů