fbpx

Zaměření | Programátor / architekt webových aplikací

Programátor / architekt webových aplikací

S webovými aplikacemi se setkáváme na svých telefonech a počítačích, nebo na pozadí umožňují to, co již sami považujeme za samozřejmé. Webové aplikace se staly nedílnou součástí běžného života 21. století. Co ale přesně znamená věnovat se jejich vývoji a architektuře? Na zaměření “Programátor/architekt webových aplikací” jsme se zeptali jeho garanta: doktora Miroslava Bureše.

Na co se v rámci výuky zaměřujete? Jaké znalosti student získá?

V rámci výuky se zaměřujeme na kombinaci znalostí potřebných k vytvoření rozsáhlejších webových aplikací nebo informačních systémů. Předměty zaměření pokrývají všechny vrstvy, které takové systémy obsahují – od návrhu databáze, přes architektury enterprise aplikací a integračních rozhraní, po vytváření uživatelského rozhraní webové aplikace. Důraz je přitom kladen i na vytváření správného a efektivního kódu.

 Je v rámci výuky zaměření udržován nějaký společný koncept výuky?

Studenti pracují na semestrálních pracech, které realizují ucelený projekt webové aplikace. V jednotlivých předmětech mohou rozpracovat samostatná témata či postupně vytvořit jedno kompletní řešení.

Na jakých aktivitách se student může v rámci zaměření podílet nad rámec výuky?

Studenti se mohou zapojit do vývoje fakultních aplikací prostřednictvím Centra znalostního managementu, či se realizovat na pracovištích na Karlově náměstí (například v laboratoři RedHat a dalších). Je také možné věnovat se konkrétním projektům v rámci výzkumných skupin napříč fakultou.

Využívají se v rámci výuky zaměření nějaké laboratoře?

V rámci výuky je využívána také laboratoř uživatelského testování (tzv. Usability lab), ve které mohou studenti využít prostor a nástrojů k měření a testování kvality uživatelského rozhraní a svých aplikací.

Na jakých typických pozicích se absolvent zaměření uplatní?

Vývojář front-endové části webových systémů, vývojář jádra informačního systému a jeho business logiky, architekt informačního systémů, databázový specialista. Absolventi oboru budou schopni jak samostatně vytvářet webové aplikace menšího nebo středního rozsahu, tak pracovat v týmu, který vyvíjí složitější a rozsáhlejší enterprise systémy. Zaměření připravuje absolventa také na bližší profilaci v oblasti návrhu aplikací z pohledu UX a UI.

V jakém odvětví je po zaměření poptávka?

Vzhledem k tomu, že většina současných informačních systému je implementována jako vícevrstvé webové aplikace, jsou možnosti uplatnění velmi široké. Absolventi najdou uplatnění jak v dodavatelských IT firmách, tak ve společnostech vyvíjejících interní informační systémy pomocí vlastního IT oddělení.


Jak si zaměření zapsat?
Nezapomínejte, že zaměření existují primárně proto, aby umožnily studentům zorientovat se v široké nabídce volitelných předmětů a vybrat si ty, které společně přinesou ucelenu znalost vybrané problematiky. Jeho volba proto není povinná. Pro jeho absolvování postačí v rámci studijního plánu vybrat si následující povinně-volitelné předměty:

 

Další informace o zaměření se můžete dozvědět v sekci zaměření na našem webu či v sekci často kladených dotazů.

Komentáře

komentářů