fbpx

Zaměření | Informační systémy a podnikání

Informační systémy a podnikání

Práce s technologiemi není vždy jen o programování a hardwaru. Na reálných projektech často pracuje mnoho lidí různých profesí, jsou pečlivě plánovány, mají specifický cíl i způsob financování a je potřeba je zodpovědně řídit. K tomu je potřeba skloubit znalost technologií i řízení zároveň. Na zaměření jsme se proto zeptali jeho garanta: doktora Martina Dobiáše.

Na co se v rámci výuky zaměřujete? Jaké znalosti student získá?

Zaměření informační systémy a podnikání je dané sadou volitelných předmětů, které doplňují a rozšiřují znalosti získané v povinných předmětech. Studenti jsou při výuce srozumitelnou formou seznámeni s metodami analýz návrhu informačních systémů, analýzou procesů ve firmě a další ekonomicko-manažerskou problematikou, která je praxí vyžadována. Po absolvování zaměření Informační systémy a podnikání studenti budou schopni sestavit kvalitní podnikatelský plán se všemi jeho náležitostmi a kvalifikovaně rozhodnout o jeho ekonomické efektivnosti. Studenti také budou rozumět problematice financování a řízení IT projektů a budou obeznámeni s vhodnou marketingovou komunikací nejen se zákazníky, ale také s partnery a dodavateli.

 

Je v rámci výuky zaměření udržován nějaký společný koncept výuky?

V každém z předmětů je zpracována a studenty prezentována semestrální práce. Jednotlivé předměty na sebe navazují a jednotlivá témata jsou postupně probírána v potřebném detailu tak, aby na konci studia byl uzavřen ucelený celek ekonomicko-manažerských znalostí.

 

Na jakých aktivitách se student může v rámci zaměření podílet nad rámec výuky?

Nad rámec výuky je možné zapojit se do řešení dílčích úloh vybraných výzkumných projektů, interních projektů Centra znalostního managementu, případně do řešení praktických úloh zadaných firmami. Řešení těchto úloh zpravidla končí velmi kvalitně zpracovanou závěrečnou prací.

 

Využívají se v rámci výuky zaměření nějaké laboratoře?

Při výuce ekonomicko-manažerských témat nejsou využívány žádné specializované laboratoře. Jednotlivé úlohy jsou simulovány na praktických modelových situacích s velkým důrazem na jejich procvičení v rámci semestrální práce.

 

Na jakých typických pozicích se absolvent zaměření uplatní?

Absolvent zaměření informační systémy a podnikání bude připraven k výkonu analytických a manažerských pozic IT podniků, kde bude schopen plánovat, kontrolovat a řídit IT projekty.  Absolvent tohoto zaměření také bude připraven na založení a řízení vlastního podnikání v oblasti softwarových technologií.

 

V jakém odvětví je po zaměření poptávka?

Poptávka po absolventech zaměření informační systémy a podnikání je zejména ve firmách, které zákazníkům dodávají softwarové řešení postavená na moderních technologiích. Absolventi také najdou uplatnění u průmyslových firem, které softwarové technologie využívají k efektivnímu řízení výrobních, obchodních i dalších administrativních procesů.


Jak si zaměření zapsat?
Nezapomínejte, že zaměření existují primárně proto, aby umožnily studentům zorientovat se v široké nabídce volitelných předmětů a vybrat si ty, které společně přinesou ucelenu znalost vybrané problematiky. Jeho volba proto není povinná a pro jeho absolvování postačí v rámci studijního plánu vybrat si následující povinně-volitelné předměty:

 

Další informace o zaměření se můžete dozvědět v sekci zaměření na našem webu či v sekci často kladených dotazů.

Komentáře

komentářů