Stipendium pro nejlepší uchazeče

V rámci naší spolupráce s průmyslem jsme uzavřeli partnerství se společností Seznam.cz, která poskytla stipendium pro šest nejnadanějších uchazečů o studium programu Softwarové inženýrství a technologie. Šest nejlepších uchazečů tak odměníme částkou 10 000 Kč.

Komu bude stipendium přiděleno?

Ze všech studentů, kteří si podali přihlášku na studijní program SIT na FEL ČVUT budou vybráni:

  • Tři studenti s nejlepším výsledkem přijímací zkoušky z matematiky.
  • Tři studenti s nejlepším výsledkem SCIO testu z matematiky, kteří byli přijati bez přijímací zkoušky.

Každý student má nárok pouze na stipendium z jedné kategorie. Absolvováním přijímací zkoušky z matematiky je student automaticky zařazen do první kategorie (stipendium na základě přijímací zkoušky).

Stipendium na základě výsledku SCIO testu bude uděleno pouze uchazečům, kteří absolvovali test ve školním roce 2014/2015 a získali percentil 90% a vyšší.

logoSeznam
Řád SITů

Kdy a jak bude stipendium vyplaceno?

Stipendium bude vyplaceno na začátku letního semestru ve školním roce 2015/2016 všem vybraným studentům, kteří se zapíší ke studiu, řádně ukončí první semestr a zapíší se do druhého semestru.

V případě, že vybraný student nesplní tyto podmínky, bude stipendium přiděleno dalšímu studentovi v pořadí. V případě shody výsledků je stipendium přiděleno na základě váženého studijního průmeru ze studijních výsledků prvního semestru studia. V případě další shody je stipendium rozděleno rovným dílem.

Stipendium bude přiděleno automaticky studentům, kteří se zúčastní přijímací zkoušky ke studiu, případně řádně doloží výsledek SCIO testu v přihlášce.

O stipendium není třeba žádat a jeho vyplacení studenta nezavazuje k žádné navazující spolupráci. 

Další možnosti stipendií

Stipendiem od Seznamu to nekončí! Za vynikající studijní výsledky můžete být každý semestr odměněni také prospěchovým stipendiem. Jeho výše se odvíjí od kvality vašich výsledků a celkového počtu oceněných studentů. Ti nejlepší ale obvykle dosáhnou na stipendium ve výši 13 000 Kč.

Kromě prospěchového stipendia škola nabízí také ubytovací stipendium pro studenty s trvalým bydlištěm mimo území Prahy, sociální stipendium pro studenty v tíživé sociální situaci a účelové stipendium za mimořádně prospěšné aktivity studenta.

Pro kreativní studenty, kteří by rádi na půdě univerzity realizovali své ambiciózní projekty, univerzita nabízí také celou řadu grantových fondů. Zúčastnit se lze ale také již běžících projektů například v rámci Centra znalostního managementu. Potřebnou finanční podporu lze získat také praxí v oboru, kterou aktivně podporujeme a za tímto účelem rozvíjíme spolupráci u našich komerčních partnerů.

Více informací o stipendiích